Lubelski Związek Piłki Nożnej prezentuje nowy wzór deklaracji gry amatora, zgodny z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (RODO). Przy procesie uprawniania zawodników na nowy sezon prosimy o korzystanie wyłącznie z nowego wzoru!

Deklaracje zostały również zamieszczone w "Do pobrania Dokumenty Związkowe" i przesłane mailem do każdego klubu.

Deklaracja Gry Amatora-nowy wzór z RODO-doc

Deklaracja Gry Amatora-nowy wzór z RODO-pdf

 

info lzpn

W związku z zapytaniami, związanymi z wypełnianiem obowiązków RODO w procesach licencyjnych, Lubelski Związek Piłki Nożnej publikuje wzory podstawowych dokumentów, których stosowanie od klubów wymaga procedura licencyjna. Kluby muszą potwierdzić posiadanie tych dokumentów w OŚWIADCZENIU O STOSOWANIU DOKUMENTACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, stanowiącym załącznik do Podręcznika Licencyjnego.

WZORY DOKUMENTÓW RODO DLA KLUBÓW W ZWIĄZKU Z PROCESEM LICENCYJNYM

info lzpn

 

Wydział Gier ZOZPN/Oddział LZPN w Zamościu przedstawia Komunikaty Końcowe sezonu 2019/2020 w rozgrywkach młodzieżowych:

 Wszystkie Komunikaty zostały również przesłane mailem do zainteresowanych Klubów oraz mediów.

WAŻNE!. Kluby zainteresowane grą w poszczególnych rocznikach Ligi Wojewódzkiej proszę o kontakt z LZPN i zgłoszenie się w odpowiednim terminie do tych rozgrywek po ukazaniu się stosownego druku na stronie internetowej LZPN.

komunikaty wg

Na pytanie co to jest intensywność treningowa nasuwa się prosta odpowiedź - praca wykonywana w jednostce czasu. Im większy wysiłek, tym trening uważany jest za bardziej intensywny.
Najczęściej jednak w kontekście intensywności treningu myślimy o aspektach motorycznych.
W tym artykule chciałbym jednak zwrócić uwagę, że oprócz motoryki, bezwzględnie wpływającej na intensywność treningu czy organizacji treningu, jest jeszcze jeden aspekt intensywności, który dla trenerów, szczególnie szkolących dzieci i młodzież powinien być kluczowy w kontekście treningu i rozwoju zawodników, a mianowicie „intensywność wysiłku intelektualnego”, a mówiąc prościej „intensywność myślenia”.

intensywno