W dniu 22 stycznia 2020 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdził zmiany regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Wprowadzane poprawki dotyczą dwóch obszarów.

 

Informujemy, iż pierwsze zajęcia kursu sędziowskiego odbędą się dnia  25.01.2020 r. (sobota) o godzinie 10:00 w siedzibie ZOZPN/Oddziału LZPN w Zamościu przu ulicy Królowej Jadwigi 8.

Oprócz tych osób, które złożyły podania zapraszamy wszystkich chętnych pragnących spróbować przygody z gwizdkiem.

GIF SEDZIA 5

Zapraszamy do lektury Czasopisma Trener (wydanie z dnia 20.01.2020 r.)

Trener

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia w 2020 r. Termin składania ofert upływa 5 lutego 2020 roku. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

Otwarty Konkurs na Wspieranie Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego