Szanowni Prezesi Klubów
W związku z informacją przesłaną z PZPN do Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej zasadne jest wprowadzenie udogodnień dla zawodników amatorów powyżej 23 lat.
Jeżeli klub zdecyduje, że   zawodnik amator złoży do klubu oświadczenie o stanie zdrowia to może uczestniczyć w zawodach jako reprezentant klubu. Złożenie takiego oświadczenia umożliwia kierownikowi drużyny przedłożenia sędziemu zawodów dokumentu - oświadczenia, że zawodnik(-cy) wpisany(-ni) do protokołu meczowego jest (są) zdrowotnie zdolny(-lni) do gry.

Klub może wybrać opcję koniecznych badań lekarskich przez  uprawnionego lekarza
wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 27.02.2019 r. 
WZÓR OŚWIADCZENIA DOSTĘPNY JEST W DOKUMENTACH ZWIĄZKOWYCH DO POBRANIA.

Zarząd OKS ZOZPN podjął uchwałę o wysokości składek sędziowskich. Fundacja KSP ( składkę opłacają tylko sędziowie rzeczywiści i należący do Fundacji KSP!), ( dawna KFP) i KFD w 2019 r.

Wszyscy sędziowie oraz obserwatorzy, którzy są Członkami Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny (bez względu na klasę rozgrywkową) 85 zł ( KSP 60 zł, KFD 25 zł).

Wszyscy sędziowie oraz obserwatorzy, którzy nie są Członkami Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny (bez względu na klasę rozgrywkową) 100 zł ( KSP 60 zł, KFD 40 zł).

Sędziowie nie będący sędziami rzeczywistymi opłacają wyłącznie składkę na fundusz KFD-50 zł.

Ponadto każdy sędzia Okręgowego Kolegium Sędziów w Zamościu, który jest Członkiem Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny ma obowiązek dokonać opłaty, zgodnie ze stawkami ustalonymi dla danej klasy rozgrywkowej reprezentowanej przez sędziego lub obserwatora na konto Stowarzyszenia ( tabela opłat znajduję się na stronie LZPN).

Składki należy uregulować do 10 kwietnia 2019 r. Składki można opłacić na Odprawie przed rundą w dniu 19 marca 2019 r. Wpłaty przyjmuje Referent KSP i KFD - Kol. Andrzej Kozłowski.

Szanowni Państwo,

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w dniu 11 marca 2019 r., Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników.