Zapraszamy do lektury Czasopisma Trener (wydanie z dnia 20.01.2020 r.)

Trener

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia w 2020 r. Termin składania ofert upływa 5 lutego 2020 roku. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

Otwarty Konkurs na Wspieranie Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Informujemy, że w dziale ROZGRYWKI zostały zawarte Terminarze rozgrywek seniorów i rozgrywek młodzieżowych (terminy rozgrywek Orlików i Żaków zostaną ustalone na spotkaniu z przedstawicielami uczestniczących w tych rozgrywkach klubów)na rundę Wiosna 2020. Terminarze zostały również przesłane emailem do wszystkich zainteresowanych klubów.