Wydział Dyscypliny ZOZPN   - kadencja 2016-2020
  
Imię i Nazwisko
Funkcja                        
Marian BAZAN
Przewodniczący
Zdzisław KASPEREK  -  Sekretarz
Konrad KOSTRUBAŁA  Członek
Wydział Dyscypliny  obraduje w każdy piątek od godz. 16:00