ŻAK MŁODSZY

ROCZNIK 2011

ZOZPN SEZON 2018/2019

RUNDA WIOSNA 2019

TELEFONY BEDĄ PODAWANE TYLKO DO TYCH OSÓB, KTÓRE PRZEŚLĄ MAILEM NUMER TELEFONU I ZGODĘ NA JEGO ZAMIESZCZENIE NA STRONIE

Lp.

Nazwa drużyny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

BKS Biłgoraj    

2

UKS Football Academy Bigoraj Dariusz Bednarz
508-299-515
3 UKS Football Academy I Zamość Marek Basaj
721-992-294

4

UKS Football Academy II Zamość
Marek Basaj

721-992-294

5

DKS Gaudium I Zamość Marek Kulik 504-641-778
6 AP Gol Biłgoraj    
7 AMSPN Hetman Zamość    
8 MKS Unia Hrubieszów    
9 DKS Gaudium II Zamość Marek Kulik 504-641-778

Organizator Turnieju ma obowiązek przesłać informację który zespół nie stawił sie na Turniej.

DKS Gaudium Zamość zgłosił drugą drużynę w dniu 16.04.2019 r.

BKS Biłgoraj wycofał się z rozgrywek w dniu 17.04.2019 r.

 

Termin 1. i miejsce: 27.04.2019 r. (sobota) godz. 9:00-BKS Biłgoraj

Termin 2. i miejsce: 15.06.2019 r. (sobota) godz. 9:00-MKS Unia Hrubieszów (przełożone na wniosek MKS Unia Hrubieszów)

Termin 3. i miejsce: 11.05.2019 r. (sobota) godz. 9:00-DKS Gaudium Zamość ("Rotunda")

Termin 4. i miejsce: 18.05.2019 r. (sobota) godz. 9:00-AP Gol Biłgoraj

Termin 5. i miejsce: 30.06.2019 r. (niedziela) godz. 9:00-AMSPN Hetman Zamość ("Rotunda")zmiana terminu na prośbę AMSPN Hetman Zamość-ODWOŁANE NA WNIOSEK ORGANIZATORA

Termin 6. i miejsce: 02.06.2019 r. (niedziela) godz. 9:00-UKS Football Academy Zamość ("Rotunda")zmiana terminu na prośbę Footbal Academy Zamość

Termin 7. i miejsce: 08.06.2019 r. (sobota) godz. 9:00-UKS Football Academy Biłgoraj SP nr 1 Biłgoraj-zmiana miejsca turnieju na wniosek Football Academy Biłgoraj

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skrócony Regulamin Rozgrywek Żaków - obowiązuje Unifikacja PZPN z wyjątkami podanymi poniżej:

 DO ZAWODÓW NIEZBĘDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez Klub i z czytelnym podpisem szkoleniowca i prezesa klubu, tylko dla okazania organizatorowi turnieju
(nie ma potrzeby potwierdzenia listy w ZOZPN, ORGANIZATOR ZAWODÓW MOŻE SPRAWDZIĆ LISTY Z LEGITYMACJAMI),
- BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiadać na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjecie + pieczątka z datą ważności legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKŁADACH: 1+4 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, drużyny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- bramki 3x1,55m (dopuszcza sie bramki 3x2 m, 5x2 m), - muszą być właściwie przymocowane do podłoża (zakotwiczone).

Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 zł

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bedzie skutkować wycofaniem z rozgrywek i dodatkową karą finansową w wysokości 200 zł

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bedą na nagrody rzeczowe dla drużyn zajmujących czołowe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.