W przypadku zauważania pomyłki w godzinach bądź datach bardzo proszę Przedstawicieli Klubów Klasy B o kontakt telefoniczny z biurem ZOZPN.

 

GKS Aleksandria nie rozegrała  trzech meczów z własnej winy w Klasy B gr. I i w dniu 02.05.2019 r.  została wycofana z rozgrywek (z uwagi na to, że rozegrali 50%spotkań mecze z udziałem tej drużyny będą jako vo 3:0 na korzyść drużyn przeciwnych).

Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo Klasy B na terenie LZPN:

§ 15 ust. 2 Drużyna klubu, która nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań mistrzowskich w jednym cyklu rozgrywek (sezonie), zostaje automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych wycofana z dalszych rozgrywek i od następnego sezonu występować będzie w najniższej klasie rozgrywkowej.

§ 15 ust. 5 b)  w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach,przyznaje się walkowery dla przeciwników, a drużyny wycofane zostaną sklasyfikowane na ostatnich miejscach w tabeli końcowej. 

 

TERMINARZ SENIORÓW: (jest tożsamy z systemem Extranet, w rozwinięciu termin danego meczu, wyniki oraz tabela):

 

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi,27532.html

 

Gospodarz zawodów zobowiązany jest do sporządzenia w oparciu o niniejszy zestaw par szczegółowego terminarza na całą rundę „WIOSNA 2019” określając w nim dzień (cyfrą i słownie: środa, czwartek, sobota, niedziela), godzinę i miejsce rozegrania zawodów.

Tak sporządzony terminarz klubowy gospodarz wprowadza samodzielnie do systemu EXTRANET.

Kolejki świąteczne i obligatoryjne:

17,18,20 (środa, czwartek, sobota) kwietnia 2019 r.;

02 czerwca (niedziela) 2019 r. godz. 13:00

09 czerwca (niedziela)godz. 13:00

Istnieje również możliwość rozegrania meczu z danej kolejki w piątek jednakże za pisemną zgodą obu zainteresowanych klubów.

Jeżeli klub nie sporządzi terminarza na całą rundę i go nie wprowadzi do systemu Extranet to zostanie odgórnie w systemie Extranet wyznaczony termin na niedzielę na godz. 13.

Podstawa prawna: Regulamin Klas B na Terenie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Klub każdorazowo może zmienić swój termin bez zgody ZOZPN i obowiązku powiadamiania drużyny przeciwnej na minimum 14 dni przed pierwotną datą zawodów.

Uchwałą Zarządu ZOZPN, każdy klub jako gospodarz ma obowiązek wyznaczyć co najmniej jeden mecz w rundzie w sobotę, pozwoli to zapewnić optymalną obsadę sędziowską. Terminarz klubowy z datami i godzinami nie uwzględniający tej Uchwały, spowoduje potraktowanie tego terminarza jak nie ważny i klub będzie musiał nanieść odpowiednie korekty.

Nie ma obowiązku grania młodzieżowców.

Obowiązuje 7 zmian zawodników w meczu.

Nie obowiązuje przepis o zepsutym środku transportu.

 

 

KOLORY STROJÓW:

ALWA BRODY MAŁE: zielono-zielono-zielone.

                                Ze sportowym pozdrowieniem

                                                                                         Przewodniczący WG ZOZPN                                Prezes ZOZPN

                                                                                          /-/Henryk Kowalski                                        /-/Stanisław Pryciuk