Strona główna

Gospodarz zawodów zobowiązany jest do sporządzenia w oparciu o niniejszy zestaw par szczegółowego terminarza na całą rundę „WIOSNA 2019” określając w nim dzień (cyfrą i słownie: sobota, niedziela), godzinę i miejsce rozegrania zawodów.

W dniu 24.04.2019 r. drużyna KS Olender Sól wycofała się z rozgrywek. Wyniki z udziałem tej drużyny z rundy jesiennej zostają anulowane z uwagi na to, że zespół rozegrał mniej niż 50%spotkań.

W dniu 17.05.2019 r. drużyna GKS Ostoja Skierbieszów wycofała się z rozgrywek. Wyniki z udziałem tej drużyny z rundy jesiennej zostają anulowane z uwagi na to, że zespół rozegrał mniej niż 50%spotkań.

 

Terminarz Okręgowej Ligi Młodzików Starszych:

 https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,27721.html

 

Tak sporządzony terminarz klubowy gospodarz wprowadza samodzielnie do systemu EXTRANET.

 

Jeżeli klub nie sporządzi terminarza na całą rundę i go nie wprowadzi do systemu Extranet to zostanie odgórnie w systemie Extranet wyznaczony termin na sobotę na godz. 11.

 

Istnieje możliwość rozegrania zawodów w inne dni za zgodą obu klubów, pod warunkiem zgłoszenia takiej zamiany minimum na 14 dni od daty zawodów ( oraz zachowania przerwy 48 godzin między meczami), w przeciwnym razie wymagana będzie zgoda obu klubów i opłata 20 zł (dwadzieścia złotych) wniesiona do kasy ZOZPN.

 

Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek na Terenie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Klub każdorazowo może zmienić swój termin bez zgody ZOZPN i obowiązku powiadamiania drużyny przeciwnej na minimum 14 dni przed pierwotną datą zawodów.

 

Ekwiwalenty za prowadzenie zawodów wypłaca ZOZPN. Koszty ekwiwalentów i dojazdów dla sędziów wypłaca Klub, który pełni funkcję gospodarza zawodów.

Nie obowiązuje przepis o zepsutym środku transportu.

NIE OBOWIĄZUJE ZASADA SERII RZUTÓW KARNYCH PO ZAWODACH

 

Ze sportowym pozdrowieniem

 

                                                                                                    Przewodniczący WG ZOZPN                                  Prezes ZOZPN

                                                                                             /-/Henryk Kowalski                                         /-/Stanisław Pryciuk