Strona główna

Zarząd Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę o zwołaniu WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO DELEGATÓW ZAMOJSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na dzień 23 kwietnia 2021 r. /piątek/ o godz. 16:00 w pierwszym terminie i o godz. 16:30 w drugim terminie. Miejsce Zebrania będzie podane po jego ustaleniu gdyż jest to uzależnione od obostrzeń panujących w kraju. Na Zebraniu będzie wybrany Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

                                                           Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

 

Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów LZPN na dzień 7 czerwca 2021 roku.

W trakcje Walnego zostaną wybrane władze Związku:

➢ Prezes

➢ Zarząd

➢ Komisja Rewizyjna

oraz

➢ Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN. Dokonane zostaną również zmiany w Statucie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

                                                                           Lubelski Związek Piłki Nożnej