Strona główna

                                                                                                               Zamość 17.03.2021 r.
                                                                                         
 
                                             Kluby wg rozdzielnika
 
 
               Z uwagi na decyzje rządowe spowodowane znacznym wzrostem zakażeń wirusem COVID 19 będzie obowiązywał zakaz prowadzenia rozgrywek od 20 marca (sobota) do 9 kwietnia br.
   W związku z tym Komisja Gier Oddziału LZPN w Zamościu, proponuje rozegranie
 
  XIX kolejki KEEZA klasa Okręgowa w dniu 19.03.2021 r. (piątek) o godz. 15:30.
 
  Warunkiem rozegrania kolejki jest zgoda wszystkich klubów. 
 
   Prosimy o zwrotną informację mailową do dnia 18.03.2021 r. (czwartek) do godz. 12.
 
   ps. (stosowna informacja została wysłana również mailem do zainteresowanych klubów)
 
 
                                   Ze sportowym pozdrowieniem
 
 
                                             Pełnomocnik Oddziału LZPN 
                                                       w Zamościu
 
                                               /-/Stanisław Pryciuk