Strona główna

 
SZANOWNI PAŃSTWO
PAN/PANI PREZES KLUBU
- przedstawiamy informację z Polskiego Związku Piłki Nożnej do Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
 1. Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 
 2. Pismo PZPN skierowane do Ministerstwa Zdrowia
Dodatkowo przedstawiamy w załącznikach:
a) pełny tekst ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 21.12.2020, KTÓRE WESZŁO
W ŻYCIE 28.12.2020
b) WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW jw.
c) WZÓR PISMA DO LZPN
 
 
                     Treść pisma wraz z załącznikami została przesłana mailem do klubów Oddziału LZPN w Zamościu.
Nie będą rozpatrywane pisma/maile z podpisem/podaniem innych osób nieupoważnionych.
ZAŚWIADCZENIE nie będzie jednak  zgodą/upoważnieniem ze strony Związku (LZPN) na prowadzenie działalności sportowej do 17 styczna 2021 r. PZPN wysyłając pismo (załącznik) do Ministerstwa Zdrowia zapytuje o te kwestie, aby uzyskać pozytywną odpowiedź.
Działania PZPN i WZPN prosimy traktować jako szukanie sposobu, ,,pomocy'' klubom, które już mają dokładne plany działań organizacyjno-szkoleniowych nawet od 30/31.12.2020 do 17.01.2021.

UWAGA! BARDZO WAŻNE!

Prosimy o poszerzenie swoich wiadomości i przemyśleń-wniosków i zapoznanie się z interpretacją prawników z portalu PRAWO SPORTOWE - rozporządzenia Rady Ministrów  dotyczącego sportu
                                                                                 
Pozdrawiam

Zbigniew Bartnik/Prezes LZPN