Strona główna

Przedstawiamy Komunikat z zakończonego dzisiaj posiedzenia Zarządu PZPN:

Komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej

 

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podczas posiedzenia, które odbyło się 12 maja 2020 roku w Warszawie, ustalił, że decyzje dotyczące wznowienia lub zakończenia rozgrywek III ligi piłki nożnej mężczyzn w sezonie 2019/2020 oraz zasad spadków i awansów, podejmą Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które w bieżącym sezonie odpowiadają za prowadzenie rozgrywek.


Jednocześnie postanowiono, że rozgrywki III ligowe w sezonie 2020/2021 w dalszym ciągu prowadzone będą przez WZPN. Zarządzanie rozgrywkami III ligi zostanie przekazane do PZPN w czerwcu 2021 roku.

Ponadto Zarząd do 24 maja odroczył podjęcie decyzji odnośnie rozgrywek seniorskich kobiet prowadzonych przez PZPN.

KOMENTARZ 

– przypominamy, że prezesi WZPN ustalili, że zastosują w praktyce jednakową formułę działań co do rozgrywek we wszystkich Związkach,

– przyjęto zasadę wypracowaną w dniu 7 maja na posiedzeniu prezesów WZPN: awanse w poszczególnych ligach klasach seniorów, bez spadków – od IV ligi i niżej w tym także identycznie dla rozgrywek III ligi, co potwierdzono 12 bm. na posiedzeniu Zarządu PZPN,

– w ciągu najbliższych dni poszczególne WZPN potwierdzały będą powyższe ustalenia właściwymi uchwałami,

– dla rozgrywek III ligi uchwały podejmą Związki prowadzące rozgrywki w makroregionach:
– Śląski ZPN,
– Wielkopolski ZPN,
– Warmińsko-Mazurski ZPN,
– Lubelski ZPN.