Zarząd OKS ZOZPN podjął uchwałę o wysokości składek sędziowskich. Fundacja KSP ( składkę opłacają tylko sędziowie rzeczywiści i należący do Fundacji KSP!), ( dawna KFP) i KFD w 2019 r.

Wszyscy sędziowie oraz obserwatorzy, którzy są Członkami Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny (bez względu na klasę rozgrywkową) 85 zł ( KSP 60 zł, KFD 25 zł).

Wszyscy sędziowie oraz obserwatorzy, którzy nie są Członkami Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny (bez względu na klasę rozgrywkową) 100 zł ( KSP 60 zł, KFD 40 zł).

Sędziowie nie będący sędziami rzeczywistymi opłacają wyłącznie składkę na fundusz KFD-50 zł.

Ponadto każdy sędzia Okręgowego Kolegium Sędziów w Zamościu, który jest Członkiem Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny ma obowiązek dokonać opłaty, zgodnie ze stawkami ustalonymi dla danej klasy rozgrywkowej reprezentowanej przez sędziego lub obserwatora na konto Stowarzyszenia ( tabela opłat znajduję się na stronie LZPN).

Składki należy uregulować do 10 kwietnia 2019 r. Składki można opłacić na Odprawie przed rundą w dniu 19 marca 2019 r. Wpłaty przyjmuje Referent KSP i KFD - Kol. Andrzej Kozłowski.

Szanowni Państwo,

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w dniu 11 marca 2019 r., Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników.

Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej informuje, że nowe zasady dotyczące wykonywania badań lekarskich dla zawodników, prześlemy do wiadomości Klubom bezpośrednio po otrzymaniu interpretacji powyższych przepisów przez Komisję ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej.